Inschrijving

De inschrijving staat open voor iedereen vanaf het jaar waarin men 12 jaar wordt.
Afstandskeuze van 12 t/m 15 jaar 30km of 40 km per dag
Vanaf 16 jaar 30, 40 of 50 km per dag.

Het inschrijfgeld bedraagt voor iedere (deelnemer(ster) bij voor inschrijving € 17,–

Bij inschrijving aan de start is men € 20,00 verschuldigd.
Op vrijdag 21 juni a.s. is pinbetaling mogelijk.

U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier.


Of u kunt een email sturen naar inschrijven@amersfoortse2daagse.nl

Bij de aanmelding via e-mail geeft u op uw: naam, geboortedatum, adres, postcode en woonplaats, afstand en deelname voor de hoeveelste maal aan de Amersfoortse Tweedaagse.

Na uw aanmelding via e-mail/inschrijving via internet dient u eveneens het inschrijfgeld € 17,00 per persoon over te maken op NL 60 INGB 0000106416 t.n.v. Organisatiecomité Amersfoortse Tweedaagse te Amersfoort. Dit kan onder vermelding van Amersfoortse Tweedaagse 2024.

Groepen

Voor het inschrijven van groepen mailt u een (Excel) lijst met namen, de afstand en voor de hoeveelste keer men deelneemt en naam met adres waarheen de startkaart/startbewijs toegezonden dient te worden.

Na uw aanmelding/inschrijving via internet dient u eveneens het totale inschrijfgeld van de groep ad € 17,00 per persoon over te maken op NL 60 INGB 0000106416 t.n.v. Organisatiecomité Amersfoortse Tweedaagse te Amersfoort.


Na ontvangst van het inschrijfgeld wordt tijdig, vóór de Tweedaagse uw startkaart met startnummer toegezonden.